thanh toán lucky garden

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN:

Ký hợp đồng: thanh toán 30% 
- Sau 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 05 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 07 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 11 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 6% 
- Sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng: thanh toán 5% 
- Ngay sau khi bàn giao sổ: 5%

QUY TRÌNH BÀN GIAO NỀN DỰ ÁN LUCKY GARDEN:

Chủ Đầu Tư bàn giao nền đất trong thời gian 06 – 09 – 12 tháng kể từ khi hai bên ký Hợp Đồng Nguyên Tắc và hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ của hợp đồng


THIẾT KẾ CHUẨN XANH TẠI LUCKY GARDEN CỦ CHI

Đăng ký tư vấn Lucky Garden

Để lại số điện thoại hoặc Email chúng tôi sẽ liên lạc với bạn

dk1 

Họ Và Tên(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Số Điện Thoại(*)
Invalid Input

Gởi

Sample media

Chia sẽ và cập nhật tin tức về các dự án Củ Chi và đất nền Củ Chi
Khu dân cư Lucky Garden